Imajuću u vidu fizičko i zdravstveno stanje korisnika naših usluga, u saradnji sa dragim prijateljima se trudimo da eventualna ograničenja naših korisnika ne budu prepreka niti u obavljanju vjerskih obreda.

Župni ured u Travniku uvijek je na raspolaganju našim korisnicima, a posebno u vrijeme obilježavanja najvećih katoličkih blagdana.

Njihova brojna delegacija danas je posjetila Naš dom u namjeri da svim korisnicima koji to žele osiguraju obavljanje vjerskih obreda, a nisu zaboravili ni one koji zbog različitih razloga nisu bili u mogućnosti napustiti svoje sobe.

Zadovoljstvo na licima naših korisnika za nas je neprocjenjivo, a zahvaljujući ljudima koji svoj poziv obavljaju s punom odgovornošću, uspijevamo da im to zadovoljstvo i osiguramo.

Koristimo se prilikom da župniku, prečasnom Marku Mikiću, te ostalim predstavnicima koji su nas danas posjetili, u ime svih korisnika koji obilježavaju Uskrs, i ovim putem uputimo riječi zahvalnosti, te uputimo najljepše želje u povodu predstojećeg blagdana.

Naš dom Travnik