Da dani u Našem domu ne budu jednolični brine se naš iskusan tim koji svakodnevno osmišljava nove sadržaje.

Danas su se naši korisnici u sklopu radno-okupacione terapije bavili bojenjem i ukrašavanjem uskršnjih jaja, a u susret katoličkom i pravoslavnom Uskrsu.

Uz ugodan razgovor, šalu, obaveznu kafu i sok, ideje za ukrašavanje i potpuno nove tehnike su dolazile same od sebe pa smo na djela ruku naših korisnika istinski ponosni.

Pogledajte dio današnje atmosfere u našem današnjem videu i fotogaleriji.

Naš dom Travnik