Bio je to dan kada je Naš dom uspješno privatizovan. Svi radnici koji su tada činili kolektiv dobro znaju koliko velik i zahtjevan posao je privatizacija značila.

Bili su to trenuci potpunog preokreta poslovanja i suočavanja sa realnošću države od koje nemaš podršku i koja nema interes pomoći najugroženiju kategoriju društva. Bio je to trenutak u kojem će Naš dom nastaviti krupnim koracima dalje ili izgubiti mogućnost zadržati svoju svrhu i funkciju. Najstariji dom u regiji prošao je i teže periode, poput godina neizvjesnosti i borbe tokom rata.

Ništa nije poljuljalo želju humanih ljudi da donose dobro i čine sretnima naše najstarije. Danas, 17 godina kasnije ponosni smo jer smo uspjeli. Postigli i mnogo više nego smo mogli zamisliti, postali prepoznatljivi po isključivom radu u službi ljudi i motivu za stalnim napretkom.

Punih 17 godina smo dom koji živi samo od svojih korisnika i rada. Sva ulaganja su samo naša bez pomoći države, kantona i grada. Zbog toga smo i ponosni jer sav uspjeh i svaka borba su samo naši.

Hvala svima koji su nam podrška, svim bivšim, sadašnjim i budućim korisnicima naših usluga i njihovim srodnicima. Hvala radnicima bivšim i sadašnjim, a ponajviše hvala čovjeku bez kojeg dom ne bi bio ovo što je danas. Čovjeku čija je vizija i hrabrost dovela dom do sadašnjeg nivoa – gospodinu Muhamedu Musemiću.

Za sve godine koje su prošle i one koje dolaze – hvala vam.

Naš dom d.o.o. Travnik