Našim dragim korisnicama, uposlenicama i mnogobrojnim prijateljicama širom svijeta, upućujemo iskrene čestitke i najljepše želje u povodu 8. marta, Međunarodnog dana žena.

Neprocjenjiva uloga žene u društvu svakoga dana dolazi sve više do izražaja u svim oblastima, a borba za ostvarivanje prava još uvijek traje.

Na svima nama je da njihovoj borbi damo svoj doprinos.

Budite nam žive, zdrave i lijepe!

Naš dom Travnik