Cjenovnik usluga

CJENOVNIK USLUGA OPIS USLUGE CIJENA (Naš dom) CIJENA (Depadans Naš dom) NAPOMENA Zbrinjavanje pokretnih osoba (relativno zdravih), uključujući i primarnu zdravstvenu zaštitu (mjesečno) 630,00 KM 805,00 KM   Zbrinjavanje nepokretnih, teže pokretnih,…

Read more