Ekipa muzičara danas je pokazala svoju humanost u nešto drugačijem obliku. Darovali su svoje slobodno vrijeme, sposobnosti kako bi razveselili naše korisnike.

Takva želja rukovodi i današnje goste u Našem domu, koji svojim nastupom unese radost u svakodnevnicu korisnika usluga Našeg doma u Travniku. Poodmakle godine istina ograničavaju mnoge aktivnosti, no ne u potpunosti, jer, pokazalo se to i danas, bilo je tu volje da mnogi korisnici zapjevaju i zaplešu. Upravo njihovo zadovoljstvo prava je nagrada za uloženi trud, pa je to i motiv da se svake godine uz novi repertoar ovi muzičari vraćaju u Dom.

Administracija, uposlenici i korisnici Našeg doma koriste priliku da se ekipi veselih muzičara zahvale na danas priređenom nastupu, a isti je djelovao izuzetno pozitivno na sve nas!

Naš dom Travnik