Danas obilježavamo 84. godinu postojanja našeg doma, ustanove koja je za sve vrijeme na raspolaganju svima kojima je pomoć neophodna.

Iako se ovaj današnji, moderni Naš dom, veoma razlikuje od onih iz prošlosti, tradicija koju smo naslijedili vodi nas stalnome poboljšanju kvalitete svih naših usluga.

Danas su tu moderni objekti, uređeno dvorište, brojni sadržaji, a o kvaliteti boravka u našoj ustanovi najbolje mogu govoriti oni koji ovdje i borave.

Koristimo se prilikom da još jednom zahvalimo svim našim prijateljima i poslovnim partnerima bez kojih Naš dom danas ne bi ovako izgledao.

Naš dom Travnik