Bosnian Arabic English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish

Misija, vizija, politika kvaliteta i sigurnost hrane

MISIJA

Dom za socijalno-zdravstvenu zaštitu odraslih lica «Naš dom» d.o.o. je ustanova specijalizirana za pružanje usluga
stalnog smještaja svim kategorijama treće životne dobi ljudi u poludnevnom i cjelodnevnom boravku, uz vrhunske
usluge stanovanja, ishrane, održavanja opće i lične higijene, brige o zdravlju, različitih oblika njege i društveno
korisnih radnih aktivnosti i sadržajnog korištenja slobodnog vremena naših korisnika.

VIZIJA

Prepoznatljivi smo kao vodeća Ustanove u podizanju nivoa kvaliteta pružanja usluga i prilagođavanju zahtjevima u
socijalno-zdravstvenom zbrinjavaju najtežih kategorija treće životne dobi. Predanost, samostalnost i inicijativa svih
naših uposlenih u svim radnim procesima radi ostvarivanja Politike i zacrtanih ciljeva kvaliteta i sigurnosti hrane.

POLITIKA KVALITETA I SIGURNOSTI HRANE

Politika kvaliteta i sigurnosti hrane Doma za socijalno-zdravstvenu zaštitu odraslih lica «Naš dom» d.o.o. temelji se
na tradicionalnom i trajnom strateškom opredjeljenju da kvalificirani uposlenici, uz stalno poboljšanje uslova,
osiguraju kvalitet pruženih usluga našim korisnicima.
Poslovna politika dokazuje se kroz tradicionalno i uspješno poslovanje u području različitih oblika pružanja usluga
stalnog smještaja, poludnevnog i cjelodnevnog boravka najtežih kategorija treće životne dobi.

Politika kvaliteta i sigurnost hrane Doma za socijalo-zdravstvenu zaštitu odraslih lica «Naš dom» d.o.o. je prihvaćena,
primjenjiva i održavana na svim nivoima i obuhvata:

1.U potpunosti udovoljavanje zahtjevima korisnika ostvarivanjem usluga zahtijevanog kvaliteta i sigurnosti
hrane te obavljanjem usluga u pravo vrijeme.

2.Stalno povećavanje efikasnosti i efektivnosti izvršavanja usluga.

3.Smanjenje pritužbi korisnika na pružene usluge.

4.Osiguranje sigurnog rada i zadovoljstva zaposlenika.

5.Stalno ulaganje u stručno obrazovanje zaposlenika.

6.Praćenje i obezbjeđenje sigurnosti namirnica za korisnike usluga i zaposlene postižemo primjenom HACCP
načela i dobrom higijenskom praksom.

Radi očuvanja duge tradicije i stečenog ugleda, povjerenja i stalnog unapređenja sveukupnog poslovanja, Dom za
socijalno-zdravstvenu zaštitu odraslih «Naš Dom» d.o.o. realizira Projekt razvoja, primjene i stalnog unapređenja
Sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001 i HACCP sistema.

Svi uposlenici Doma su upoznati sa Politikom kvaliteta i sigurnosti hrane i zahtjevima sistema kvaliteta i sigurnosti
hrane, te su odgovarajuće osposobljeni i svjesni svoje uloge i odgovornosti u procesima realizacije usluga našim
korisnicima.

Rukovodstvo Doma ima najveću odgovornost i strateško opredjeljenje za provođenje i unapređenje sistema kvaliteta
i sigurnosti hrane.